•  ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
  2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Sklep Zoologiczny ZOOKimi Poznań 60-684 os. Zygmunta Starego 13
  4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zostanie Państwu dostarczony w wiadomości e-mail, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: sklep.zookimi@gmail.com  . Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Sklep Zoologiczny ZOOKimi 60-684 Poznań, os. Zygmunta Starego 13 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom otrzymane płatności, z wyłączeniem kosztów dostawy rzeczy (oraz dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzyma zwrot od towaru Klienta.
  9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 •  

 • *Pisemnym oświadczeniem wysłanym pocztą na adres:
  1. P.H.U. Kimi
   Sklep Zoologiczny ZOOKimi
   os .Zygmunta Starego 13
   60-684 Poznań

   Pisemnym oświadczeniem wysłanym pocztą elektroniczną na adres:
   sklep.zookimi@gmail.com


  2. W przypadku, gdy zwrócony towar okaże się niekompletny, otwarty, uszkodzony lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   UWAGA! Jeśli zwracana jest obroża Foresto opakowanie nie może zostać otwarte, aby zwrot został rozpatrzony pozytywnie.   Reklamacje

   Jeśli otrzymany przez Ciebie towar jest:
   • -Niezgodny z opisem
   • -Uszkodzony lub wadliwy
   • -Inny niż zamówiłeś


   Przysługuje Ci prawo do reklamacji !
   Możesz wymienić towar na nowy lub otrzymać zwrot pieniędzy.

   Zależy nam na tym, abyś był zadowolony z zakupów w naszym sklepie więc postaramy się rozpatrzyć reklamację jak najszybciej. Otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mailowy maksymalnie w przeciągu 14 dni od jej złożenia. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, zwrócimy Ci pieniądze zarówno za towar jak i jego dostawę.

   UWAGA! W przypadku otrzymania produktu niezgodnego z zamówieniem reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie wyłącznie jeśli opakowanie producenta nie zostało otwarte/naruszone.

   Składanie reklamacji

   KROK 1 : Pisemne złożenie reklamacji

   Reklamację można złożyć:

   • -drogą pisemną na adres:

   P.H.U. Kimi 
   Sklep zoologiczny ZOOKimi
   os. Zygmunta Starego 13 (pawilon)
   60-684 Poznań

   • drogą mailową na adres:

   sklep.zookimi@gmail.com

   Jeżeli towar jest uszkodzony lub wadliwy prosimy o dołączenie do korespondencji zdjęcia uszkodzonego/wadliwego produktu. 
      
     KROK 2:  Dostarczenie reklamowanego towaru do magazynu

   UWAGA ! Adres magazynu jest inny niż adres biura. Aby odesłać do nas paczkę prosimy najpierw skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta: sklep.zookimi@gmail.com lub 534-532-180

   Reklamowany towar należy dostarczyć do naszego magazynu wraz z następującymi dokumentami:

   • kopią dowodu zakupu lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru w naszym sklepie
   • protokołem szkody spisanym w obecności kuriera dostarczającego paczkę (w przypadku reklamacji uszkodzonych produktów)
   • numerem konta bankowego, na który mają zostać przelane środki w wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.